Συγκρότημα κατοικιών στην Τήνο

Συγκρότημα κατοικιών στην Τήνο

Συγκρότημα κατοικιών στην Τήνο Αρχιτέκτονες – Φορέας – Έκταση – Έτος – Στάδιο μελέτης – Συνεργάτες – Χρήση – Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήσετε με: Δημήτρης Πυργάκης Διεύθυνση: Στησιχόρου 15, 10674 Αθήνα...
Συγκρότημα κατοικιών στη Νεράντζα Κορινθίας

Συγκρότημα κατοικιών στη Νεράντζα Κορινθίας

Συγκρότημα κατοικιών στη Νεράντζα Κορινθίας Αρχιτέκτονες – Φορέας – Έκταση – Έτος – Στάδιο μελέτης – Συνεργάτες – Χρήση – Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήσετε με: Δημήτρης Πυργάκης Διεύθυνση: Στησιχόρου 15,...