Συγκρότημα κατοικιών στην Τήνο

Αρχιτέκτονες

Φορέας

Έκταση

Έτος

Στάδιο μελέτης

Συνεργάτες

Χρήση

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήσετε με:

Δημήτρης Πυργάκης

Διεύθυνση: Στησιχόρου 15, 10674 Αθήνα

Τηλέφωνο: +30 210 8820013

Fax: +30 210 8820878

E-Mail: info@dpyrgakis.com