Κύριο χαρακτηριστικό της επαγγελματικής δραστηριότητας αποτελεί η ενασχόληση με όλες τις κλίμακες της αρχιτεκτονικής έκφρασης. Αυτή εκτείνεται από τη μελέτη και επεξεργασία μορφολογικών αρχιτεκτονικών στοιχείων σε φυσική κλίμακα μέχρι το πολεοδομικό σύνολο και τη χωροταξική οργάνωση.

Από το 1979 συστεγάζεται με τους αρχιτέκτονες Θάνο Οικονόμου και Βασίλη Τεκτονίδη με τους οποίους ιδρύει το Αρχιτεκτονικό Γραφείο ¨ΑΡΟΔΟ¨.