Σίλο Πειραιά

Σίλο Πειραιά

Σίλο Πειραιά Αρχιτέκτονες Δημήτρης Πυργάκης Χρήστος Αστερίου Φορέας Δήμος Πειραιά Έκταση – Έτος 2013 Στάδιο μελέτης Συμμετοχή σε διαγωνισμό Συνεργάτες Νίκος Παυλόγιαννης, Δέσποινα Παυλόγιαννη – Στατική μελέτη Πάνος Ευσταθόπουλος – Η/Μ μελέτη Ρέα...
Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας

Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας

“Προκειμένου περί Θεσσαλονίκης η είσοδος του κόσμου να γίνεται από τη θάλασσα.” “Η πόλη κτίστηκε στο παρελθόν.” Ν. Γ. Πεντζίκης ( Μητέρα Θεσσαλονίκη) Η ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας θα προσθέσει ένα χώρο πρασίνου στο δίκτυο της πόλης....