Σίλο Πειραιά

Αρχιτέκτονες

Δημήτρης Πυργάκης

Χρήστος Αστερίου

Φορέας

Δήμος Πειραιά

Έκταση

Έτος

2013

Στάδιο μελέτης

Συμμετοχή σε διαγωνισμό

Συνεργάτες

Νίκος Παυλόγιαννης, Δέσποινα Παυλόγιαννη – Στατική μελέτη

Πάνος Ευσταθόπουλος – Η/Μ μελέτη

Ρέα Ζέκου – Μουσειολογική μελέτη

Δημήτρης Σιλάιδος, Νάνα Στάθη, Χρήστος Αστερίου – Τρισδιάστατες απεικονίσεις

Χρήση

Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων