Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά

Αρχιτέκτονες

Φορέας

Έκταση

Έτος

Στάδιο μελέτης

Συνεργάτες

Χρήση