Κατοικία στην Κορινθία

Αρχιτέκτονες
Δημήτρης Πυργάκης
Φορέας
Ιδιώτης
Έκταση

193 m²

Έτος

2009

Στάδιο μελέτης
Μελέτη
Συνεργάτες
Χρήση