Κατοικία στην Κορινθία

Αρχιτέκτονες
Δημήτρης Πυργάκης
Φορέας

Έκταση

119 m²

Έτος

2010

Στάδιο μελέτης

Μελέτη – Άδεια

Συνεργάτες

Χρήση

Ιδιωτική κατοικία