Ιατρικός Σύλλογος Κορίνθου

Αρχιτέκτονες

Δημήτρης Πυργάκης

Φορέας

Ιατρικός Σύλλογος Κορίνθου

Έκταση

Έτος

Στάδιο μελέτης

Κτισμένο

Συνεργάτες

Χρήση

Κτήριο γραφείων