Διαμόρφωση πλατείας και αθλητικού κέντρου στη Λυκοβρυση

Αρχιτέκτονες

Δημήτρης Πυργάκης

Χρήστος Αστερίου

Φορέας

Δήμος Λυκόβρυσης

Έκταση

6500 m²

Έτος

2010

Στάδιο μελέτης

Μελέτη

Συνεργάτες

Άρτεμις σύμβουλοι μηχανικοί ΕΠΕ – Στατική μελέτη

Πάνος Ευσταθόπουλος – Η/Μ μελέτη

Βασίλης Αλήγιαννης, Ζηνοβία Πανέλλα – Φυτοτέχνική μελέτη

Χρήση

Δημόσιος χώρος και αθλητικές εγκαταστάσεις