Διαμόρφωση γραφείων Καρδιολογικης Εταιρείας

Αρχιτέκτονες

Δημήτρης Πυργάκης

Φορέας

Έκταση

Έτος

Στάδιο μελέτης

Κτισμένο

Συνεργάτες

Χρήση

Κτήριο γραφείων