Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου κατοικίας

Αρχιτέκτονες
Δημήτρης Πυργάκης

Φορέας

Έκταση

Έτος

2009

Στάδιο μελέτης

Κτισμένο

Συνεργάτες

Χρήση

Ιδιωτική κατοικία