Διαμόρφωση Ασυρμάτου Αγίου Δημητρίου

Αρχιτέκτονες [Σύμβουλοι]

Δημήτρης Πυργάκης

Χρήστος Αστερίου

Φορέας

Δήμος Αγίου Δημητρίου

Έκταση

68.000 m²

Έτος

2011

Στάδιο μελέτης

Μελέτη

Συνεργάτες

Πάνος Ευσταθόπουλος – Η/Μ μελέτη

Βασίλης Αλήγιαννης, Ζηνοβία Πανέλλα – Φυτοτέχνική μελέτη

Χρήση

Έκταση πρασίνου – Δημόσιος χώρος